Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Wantijschool kiest voor Daltononderwijs

De Wantijschool kiest voor Daltononderwijs Sinds de fusie van de locaties Maasstraat en Noordhove in 2014, werken beide locaties van de Wantijschool nauw samen om van én met elkaar te leren. Ook leerlingen leren met elkaar en delen in gezamenlijke activiteiten.  Voor de school is het nu tijd voor een volgende stap. Dit schooljaar heeft de school zich verdiept in de profilering van de school. Zodoende kwam het schoolteam erachter dat de manier van werken veel weg heeft van het Daltononderwijs. Zij zijn van mening dat zij met deze vorm van onderwijs verder kunnen groeien en het onderwijs verder kunnen verfijnen. Daarnaast vindt de school het belangrijk om de persoonlijke aandacht aan leerlingen en ouders te blijven geven en de huidige, goede, leerlingzorg voort te zetten.  Vanaf schooljaar 2019 – 2020 zal de Wantijschool dus een Daltonschool ‘in opleiding’ (i.o) zijn. De school hoopt in schooljaar 2021-2022 een aanvraag te kunnen doen voor het Dalton predikaat. Daarvoor wordt de school bezichtigd door een landelijke Dalton commissie, die bij succes het predicaat afgeeft. In september, bij de start van het nieuwe schooljaar, zal de school feestelijk van start gaan als Daltonschool i.o.

Achtergrondinformatie: Wat is Daltononderwijs? ‘Dalton is no method, no system, it’s an influence!’: geen methode, geen systeem, maar een beïnvloeding. Dit wil zeggen dat wij onze leerlingen bepaalde basale vaardigheden willen meegeven, waar zij in hun leven, als kind én als toekomstig volwassene, veel aan hebben.  Daltononderwijs gaat uit van 5 kernwaarden, namelijk: samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. In de bijlage leest u meer over de meerwaarde van deze 5 kernwaarden, de 5 pijlers van het Daltononderwijs.

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Azijnzuurlekkage bij Chemours

DORDRECHT – De brandweer is in actie gekomen op het terrein van Chemours. Er is een lekkage van azijnzuur geconstateerd. De brandweer zet waterschermen in om eventuele verspreiding van de damp te voorkomen. Er worden metingen in de omgeving verricht. Het is nog niet duidelijk hoe groot de lekkage is.

Actueel

Koude Nieuwjaarsduik

DORDRECHT – Rond de honderd mensen begonnen 2020 met een behoorlijk koude Nieuwjaarsduik in De Merwelanden. Het was de laatste editie die door NatuurlijkSportief werd georganiseerd. De hoop is dat een andere organisatie deze traditie volgend jaar wil voortzetten.

Actueel

Twee feestjes ineen bij Geef Het Dordt

DORDRECHT – Geef Het Dordt vierde woensdag twee feestjes ineen. Bij het nieuwe onderkomen aan de Merwedestraat van de vrijwilligersorganisatie die mensen op weg helpt uit de armoede werd het SinterKerstfeest gevierd. Op het plein was een markt met kraampjes, hapjes, drankjes en kinderactiviteiten. Binnen cadeautjes uitgedeeld voor de hartverwarmende decemberactie. Natuurlijk waren zowel Sinterklaas als de Kerstman erbij.