Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Wantijschool kiest voor Daltononderwijs

De Wantijschool kiest voor Daltononderwijs Sinds de fusie van de locaties Maasstraat en Noordhove in 2014, werken beide locaties van de Wantijschool nauw samen om van én met elkaar te leren. Ook leerlingen leren met elkaar en delen in gezamenlijke activiteiten.  Voor de school is het nu tijd voor een volgende stap. Dit schooljaar heeft de school zich verdiept in de profilering van de school. Zodoende kwam het schoolteam erachter dat de manier van werken veel weg heeft van het Daltononderwijs. Zij zijn van mening dat zij met deze vorm van onderwijs verder kunnen groeien en het onderwijs verder kunnen verfijnen. Daarnaast vindt de school het belangrijk om de persoonlijke aandacht aan leerlingen en ouders te blijven geven en de huidige, goede, leerlingzorg voort te zetten.  Vanaf schooljaar 2019 – 2020 zal de Wantijschool dus een Daltonschool ‘in opleiding’ (i.o) zijn. De school hoopt in schooljaar 2021-2022 een aanvraag te kunnen doen voor het Dalton predikaat. Daarvoor wordt de school bezichtigd door een landelijke Dalton commissie, die bij succes het predicaat afgeeft. In september, bij de start van het nieuwe schooljaar, zal de school feestelijk van start gaan als Daltonschool i.o.

Achtergrondinformatie: Wat is Daltononderwijs? ‘Dalton is no method, no system, it’s an influence!’: geen methode, geen systeem, maar een beïnvloeding. Dit wil zeggen dat wij onze leerlingen bepaalde basale vaardigheden willen meegeven, waar zij in hun leven, als kind én als toekomstig volwassene, veel aan hebben.  Daltononderwijs gaat uit van 5 kernwaarden, namelijk: samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. In de bijlage leest u meer over de meerwaarde van deze 5 kernwaarden, de 5 pijlers van het Daltononderwijs.

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Opnieuw hardrijders op de bon op Merwedestraat

DORDRECHT – Bij een controle op de Merwedestraat op de Staart werden in januari in een half uurtje negen bekeuringen uitgeschreven voor een te hoge snelheid. Woensdagmiddag werd de actie nog eens herhaald. Agenten installeerden zich ter hoogte van de Jumbo met lasergun. In een half uur tijd kregen nu tien automobilisten een bekeuring.

Actueel

Lezersfoto

DORDRECHT – ‘Jullie wilden iets anders dan zwanen’, schrijft Renée van Noort. ‘Welnu, hier heb ik iets heel anders. Deze veenmol lag bij mij in de straat, het Keteldiep op de Staart. Het is een bedreigde soort door uitdroging van zijn leefgebied. Heel triest dat zoiets moois uitsterft…’

Actueel

aMeezing-koor zet zorgcentrum op z’n kop

DORDRECHT – Het aMeezing projectkoor treedt dit jaar niet alleen op op Big Rivers. Het trekt ook twee keer de wijk in. Deze vrijdag deed het dat met Noble als solist in zorgcentrum De Merwelanden. De bewoners konden het erg waarderen. Op 28 juni wordt het nog eens dunnetjes overgedaan in de Tromptuin. Big Rivers organiseert deze muzikale meezingmiddagen samen met de gemeente Dordrecht in het kader van de campagne #jebentnietalleen, waarmee de strijd tegen eenzaamheid wordt aangegaan.