Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Wantijschool kiest voor Daltononderwijs

De Wantijschool kiest voor Daltononderwijs Sinds de fusie van de locaties Maasstraat en Noordhove in 2014, werken beide locaties van de Wantijschool nauw samen om van én met elkaar te leren. Ook leerlingen leren met elkaar en delen in gezamenlijke activiteiten.  Voor de school is het nu tijd voor een volgende stap. Dit schooljaar heeft de school zich verdiept in de profilering van de school. Zodoende kwam het schoolteam erachter dat de manier van werken veel weg heeft van het Daltononderwijs. Zij zijn van mening dat zij met deze vorm van onderwijs verder kunnen groeien en het onderwijs verder kunnen verfijnen. Daarnaast vindt de school het belangrijk om de persoonlijke aandacht aan leerlingen en ouders te blijven geven en de huidige, goede, leerlingzorg voort te zetten.  Vanaf schooljaar 2019 – 2020 zal de Wantijschool dus een Daltonschool ‘in opleiding’ (i.o) zijn. De school hoopt in schooljaar 2021-2022 een aanvraag te kunnen doen voor het Dalton predikaat. Daarvoor wordt de school bezichtigd door een landelijke Dalton commissie, die bij succes het predicaat afgeeft. In september, bij de start van het nieuwe schooljaar, zal de school feestelijk van start gaan als Daltonschool i.o.

Achtergrondinformatie: Wat is Daltononderwijs? ‘Dalton is no method, no system, it’s an influence!’: geen methode, geen systeem, maar een beïnvloeding. Dit wil zeggen dat wij onze leerlingen bepaalde basale vaardigheden willen meegeven, waar zij in hun leven, als kind én als toekomstig volwassene, veel aan hebben.  Daltononderwijs gaat uit van 5 kernwaarden, namelijk: samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. In de bijlage leest u meer over de meerwaarde van deze 5 kernwaarden, de 5 pijlers van het Daltononderwijs.

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Feestje op de Staart

DORDRECHT – Zo’n honderd bewoners van de Staart vierden vrijdag een gezellig buurtfeest met barbecue in en rond de wijkcentrum WIJkhaven aan de Maasstraat. Er was veel te beleven voor jong en oud: een schminktafel, springkussens voor verschillende leeftijden, een poppenkast, een voetbaltoernooi en een dj zorgde voor de muziek. Het feest werd grotendeels door de  buurtbewoners zelf georganiseerd. WIJkhaven, onderdeel van ContourdeTwern, hielp bij het aanvragen van de subsidies voor het feest. “Als buurtbewoners van de Staart kunnen we nu met elkaar activiteiten organiseren in WIJkhaven en hopelijk raakt de rest van de wijk hierdoor ook gemotiveerd om iets te organiseren”, zegt Said, één van de wijkbewoners die meehielp bij de organisatie van dit feest.

Actueel

Opnieuw snelheidsbekeuringen op Merwedestraat

DORDRECHT – De politie heeft zaterdagavond opnieuw een snelheidscontrole gehouden op de Merwedestraat, waar een maximale snelheid van 50 kilometer per uur geldt. Er werden acht bekeuringen uitgedeeld. De hoogst gemeten snelheid was 82 kilometer per uur bij een personenauto en 69 bij een snorscooter. Het rijbewijs van de scooterbestuurder is ingevorderd, de scooter krijgt een zogenaamde WOK-melding. Er werd bij de controle ook een bon uitgeschreven voor het rijden in de auto met mobiele telefoon in hand.

Actueel

Met 93 per uur over Merwedestraat

DORDRECHT – De politie heeft vandaag opnieuw een snelheidscontrole gehouden op de Merwedestraat. Vier mensen gingen op de bon, omdat ze harder reden dan de toegestane 50 kilometer per uur. Eén bestuurder maakte het wel erg bont door met 93 kilometer per uur over de Staart te scheuren.