Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

Merwedestraat naar één rijstrook om snelheid te verlagen

Om de weg verkeersveiliger te maken wordt de Merwedestraat voorlopig teruggebracht naar één rijstrook per richting. De andere rijstrook wordt een busbaan.

Dit gebeurt ook op het deel van de Oranjelaan tussen Prins Hendrikbrug en Noordendijk. Met deze maatregel moet de gemiddelde snelheid omlaag gaan. Verder krijgen de verkeerslichten bij de oversteekplaats ter hoogte van de Aldi en Jumbo een andere instelling. Deze maatregelen zijn in samenwerking met de politie opgesteld en gebaseerd op advies van een extern onderzoeksbureau.

Door het verkeer naar één rijstrook te brengen vermindert de ruimte om te hard te rijden. De gereden snelheid wordt zo veel meer bepaald door weggebruikers die zich wel gewoon aan de maximumsnelheid houden. Daarnaast worden de situaties bij uitritten overzichtelijker. De kans op ongevallen door afdekking – waarbij het verkeer op de ene rijstrook het zicht op de andere rijstrook belemmert – is veel kleiner. Verder blijft De Staart dankzij de lijnbusstrook ook tijdens de werkzaamheden aan de N3 goed bereikbaar voor de bus en hulpdiensten.
De Oranjelaan van Noordendijk richting Maasstraat verandert niet. De Prins Hendrikbrug is te smal om één strook toe te wijzen aan de lijnbus. Bovendien zou één rijstrook onvoldoende opstelruimte bieden bij een geopende brug met als risico dat de wachtrij terugslaat tot op de kruising met de Noordendijk.

Verkeerslichten oversteekplaats
Naast het aanbrengen van de busbaan gaan de verkeerslichten voor autoverkeer bij de oversteekplaats van standaard op rood naar standaard op groen. Nu gaan de verkeerslichten op groen als verkeer nadert en er geen overstekende voetgangers zijn. Dat heeft als gevolg dat auto’s die het terrein van de supermarkten willen verlaten verkeer zien afremmen en mogelijk denken dat ze de Merwedestraat op kunnen rijden. De afremmende voertuigen krijgen echter direct groen en trekken weer op. Dat leidt tot onverwachte en gevaarlijke situaties. Door de instellingen aan te passen ontstaat overzichtelijker en voorspelbaarder verkeersgedrag. Het verkeerslicht gaat op rood als er voetgangers oversteken en aankomende auto’s echt moeten stoppen.
Overigens blijft de gemeente onderzoeken of een volledig met verkeerslichten geregeld kruispunt op deze locatie mogelijk is.

Geen zebrapad
Bij de oversteekplaats wordt geen zebrapad aangelegd. De oversteek wordt geregeld met verkeerslichten die altijd aan staan. In geval van uitval of storing vindt de gemeente ook na de aanpassing het afdekrisico van de tweede rijstrook toch te groot om een zebrapad goed en veilig te kunnen laten functioneren.

Flitspaal
De verkeersveiligheid op de Merwedestraat is al langer punt van aandacht. Er is een bewonersinitiatief over ingediend en een raadsbreed gesteunde motie. De gemeente ziet graag dat het Openbaar Ministerie (CVOM) een flitspaal plaatst op de Merwedestraat, maar de weg voldoet niet aan de criteria daarvoor. Wethouder Rik van der Linden: “Het is duidelijk dat er te hard wordt gereden. Dat blijkt uit de cijfers. Maar cru genoeg komen we niet in aanmerking voor een flitspaal, omdat er te weinig ongevallen door te hoge snelheid plaatsvinden. Maar juist die ongevallen willen we voorkomen. Daarom hebben we nu zelf een pakket maatregelen opgesteld waarmee de gemiddelde snelheid omlaag gaat en de weg dus veiliger wordt. Maar wij blijven tegelijkertijd ook aandringen op plaatsing van een flitspaal.”

Voldoende capaciteit
Met het terug brengen van de weg naar één rijstrook blijft er voldoende capaciteit om het verkeer goede doorstroming te bieden. De dubbele rijbaan is aangelegd met het oog op de toename van verkeer door de groei van het aantal woningen in onder meer Stadswerven. Dat volledige verkeersaanbod wordt pas over jaren verwacht.
Het aanbrengen van de lijnbusstrook wordt uitgevoerd met wegenverf. Zo kan de maatregel snel en zonder grote afsluitingen worden uitgevoerd en op termijn weer gemakkelijk worden aangepast wanneer dat nodig is. De aanpassingen worden zo snel mogelijk aangebracht, als de weeromstandigheden het toelaten.

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Kidsbeweegroute: wandelen met een dobbelsteen op zak

DORDRECHT – Hoe stimuleer je kinderen om (meer) buiten te spelen? Hoe krijg je ze aan het bewegen? Voor de jeugd op de Staart is iets moois bedacht én inmiddels in de maak: een zogenaamde Kidsbeweegroute. Een route voor jong, maar ook voor oud. Beiden hebben in ieder geval meegewerkt aan de vormgeving. Wie de route straks wil gaan lopen, moet wél een dobbelsteen meenemen. Lees meer in de woensdageditie van Dordt Centraal!

Actueel

Aanhouding en auto in beslag genomen vanwege kwekerij

DORDRECHT – Na een anonieme tip heeft de politie woensdagmiddag een wietkwekerij aangetroffen met 270 planten in een woning op de Staart. Een 30-jarige Dordtenaar werd aangehouden en er werd een auto in beslag genomen. De kwekerij is ontruimd.

Actueel

Hennepkwekerij op de Staart ontmanteld

DORDRECHT – ‘Na een anonieme tip, is er vandaag een inwerking zijnde hennepkwekerij ontmanteld en de auto is in beslaggenomen. Burger bedankt voor de tip’, aldus de wijkagent van de Staart op Twitter.